#par-421

Toezicht en Handhaving

De roep om meer blauw op straat blijft bestaan. Echter, de bestrijding van criminaliteit legt een steeds groter beslag op de politie. De politie trekt zich daarom terug tot het uitvoeren van haar kerntaken. De regering heeft zodoende besloten om particuliere beveiligingsbedrijven een grotere rol toe te kennen in het publieke domein. Gemeenten kunnen nu veel gemakkelijker overgaan tot het inzetten van particuliere beveiligers. Vaak is voor gemeenten niet duidelijk wat particuliere beveiligingsbedrijven kunnen bieden en wat deze inzet verder met zich meebrengt. Door onze ervaring, weten wij wat er bij gemeenten speelt en zijn wij in staat elke gemeente passend advies te geven omtrent de inzet van toezichthouders, handhavers en parkeercontroleurs. Zo blijft bij Toetanchamon bijvoorbeeld de regie altijd in handen van de gemeente. Ook op het gebied van de komst van de bestuurlijke boete en de consequenties hiervan voor gemeenten, is Toetanchamon een specialist.


Toezichthouder

Onze toezichthouders houden toezicht op publieke domeinen zoals buurtcentra, winkelcentra, flats of recreatiegebieden. Zij hebben een signalerende rol en zorgen met hun zichtbare aanwezigheid en alertheid voor een prettig en veilig leefklimaat. Door inzet van deze toezichthouders nemen veiligheid én veiligheidsgevoel aanzienlijk toe.


Handhaver

Vaak is er niet alleen de behoefte aan toezicht, maar aan corrigerend optreden tegen ongeregeldheden. Dan kan de inzet van een handhaver uitkomst bieden. Onze handhavers zijn belast met het toezicht houden op de de naleving van wettelijke voorschriften. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bij overtreding van de Algemeen Plaatselijke Verordening een boete op leggen. Het is mogelijk onze handhavers te beëdigen als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

#par-426
#par-471