#par-421

Privé detective & Recherche onderzoek

Toetanchamon is een detective- en recherchebureau voor particulieren, bedrijven en de overheidsinstanties. Toetanchamon verricht als bedrijfsrecherche bureau en privé detective bureau nagenoeg alle recherchewerkzaamheden in binnen- en buitenland.

Toetanchamon voert onderzoeken uit door het inzetten van rechercheurs, waarbij tactisch en technisch recherchewerk wordt verricht naar ongeoorloofd handelen bij of tegen bedrijven, overheid en semi-overheidsinstellingen. Al het recherchewerk gebeurt uiteraard binnen de wettelijke kaders en met de vereiste ministeriële vergunningen.

Tactisch onderzoek
De rechercheurs van Toetanchamon onderzoeken planmatig personen, ondernemingen, situaties en gebeurtenissen, waarbij waarheidsvinding het doel is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van legale, relevante en efficiënte hulpmiddelen. Daarnaast gebeurt dit al dan niet in samenwerking met andere dienstverleners en in overeenstemming met de geldende rechtsregels. In het kader van tactisch onderzoek verzorgen wij onder andere de volgende onderzoeken:

  • Toedrachtsonderzoek
  • Verhaalsonderzoek
  • Integriteitsonderzoek
  • Pre-employment onderzoek

Technisch onderzoek
De rechercheurs van Toetanchamon zijn, naast het doen van tactisch onderzoek, ook in staat om technisch onderzoek uit te voeren. Hierbij wordt bijvoorbeeld naar een breed spectrum aan sporen gezocht al dan niet met hulpmiddelen om deze zichtbaar te maken. Het doel van dit sporenonderzoek is om de sporen veilig te stellen, zodat deze als bewijsmiddel kunnen dienen. Daarnaast wordt er onder technisch onderzoek handschriftvergelijking verstaan dat tot doel heeft om, in geval van bijvoorbeeld dreiging of falsificatie, een dader te kunnen achterhalen. Bovendien is reconstructie een belangrijk onderdeel van het technisch onderzoek, aangezien in dit kader de juiste toedracht van een incident wordt achterhaald. Dit kan van groot belang zijn om daders te traceren of ter ondersteuning van een civiele- of verhaalsprocedure.

Digitaal onderzoek (Forensic IT)
Organisaties lopen risico's en in sommige gevallen speelt hierin de 'digitale snelweg' een rol. Om de continuïteit van organisaties zo goed mogelijk te borgen biedt Toetanchamon digitaal onderzoek aan. Dit is het onderzoek van (opslag) media op informatie c.q. digitale sporen.


Toetanchamon kan op zakelijke en particuliere gebied voor u diverse soorten
detective en recherche onderzoek verrichten.
Veelal zijn de door Toetanchamon uitgevoerde onderzoeken gericht op


RecherchePrivé detective
interne diefstal / verduisteringachtergrond onderzoek
stalking / afpersing / chantage / bedreigingverkrachting/aanranding
ziekteverzuim fraudevermiste personen
concurrentiebeding overtredingenontvoering / kidnapping / gijzeling
fraude / bedrogstalking
gewapende overvallenafpersing 
letselschade onderzoekchantage 
antecedenten onderzoekbedreiging
merkfraudediefstal / verduistering
illegale onderverhuurbuitenechtelijke relatie(overspel)
controle werkzaamhedenpartneralimentatie
onopgeloste moordzaken
drank en drugs
terughalen lease-auto’sinbraak
witwaspraktijkenvertegenwoordigerscontrole
risicoanalyse en controle


Onze rechercheurs hebben ervaring in het uitvoeren van verschillende soorten onderzoek.
Alle particulier onderzoekers zijn in het bezit van de wettelijk vereiste diploma’s.
Op deze manier kan het verkregen bewijs gebruikt worden in een eventuele rechtszaak en hierin van doorslaggevende waarde zijn.

Al de door ons aangeboden onderzoeken worden snel, discreet en met grote zorg uitgevoerd.

Afhankelijk van het door u gewenste onderzoek wordt vooraf met u een uurtarief en maximale looptijd afgesproken.
Het is tevens mogelijk met ons vooraf een maximaal bedrag aan onderzoekskosten overeen te komen.
Periodiek wordt u door uw vaste contactpersoon binnen Toetanchamon C.V. op de hoogte gehouden over de voortgang van het onderzoek.

#par-426
#par-471