#par-421

Cold cases

Geen enkele misdrijf mag verjaren. 


De politie lost verreweg de meeste moorden in Nederland op. Maar helaas lukt het niet altijd een onderzoek tot een goed einde te brengen. Vooral voor de nabestaanden van de slachtoffers is dat een hard gelag. Zij worstelen met de vraag wie hun geliefde heeft omgebracht en waarom.

Toetanchamon voert op professionele wijze diverse door overheid, bedrijven en particulieren verstrekte opdrachten uit. Werkzaamheden die de het bedrijf ondermeer verricht,  zijn de zogenoemde dader gerichte onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn afpersingen, onopgeloste moordzaken, liquidaties, verkrachtingen, gewapende overvallen en terroristische aanslagen. Echter ook opsporing van personen en goederen, digitale recherche en verhaalsonderzoeken behoren tot de disciplines die Toetanchamon beheerst.      

Directie en medewerkers van Toetanchamon zijn door de Nederlandse en Duitse overheid opgeleide professionals. Kennis en ervaring stelt Toetanchamon dan ook in staat gespecialiseerde vormen van dienstverlening aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is het ten behoeve van het rechercheonderzoek infiltreren binnen bedrijven en organisaties.

Als de politie stopt, gaan wij door.

Recherchebureau Toetanchamon is een initiatief van dhr. E. Hoos en dhr E. Gur. Dhr. E. Hoos was als rechercheur werkzaam binnen de diplomatieke dienst en adviseerde overheden op het gebied van opsporing van daders van zware criminaliteit waaronder afpersingen, onopgeloste moordzaken, liquidaties, sabotage's, verkrachtingen, gewapende overvallen, terroristische aanslagen en veel meer.

Toetanchamon gaat verder waar anderen maar ook Politie eenheden ophouden. Toetanchamon is uw klankbord voor een verantwoorde omgang met ernstige vormen van criminaliteit; nergens komt dit meer tot uitdrukking dan gedurende de praktische ondersteuning die rechercheurs van Toetanchamon bieden na afsluiting van het onderzoek. Na opsporing en identificatie, ondersteunt Toetanchamon haar opdrachtgevers op onderzoekstechnisch, forensisch -en juridisch niveau. Maar is daar bij ook deskundig in contact met media, advocatuur, politionele recherchediensten en Openbaar ministerie.

#par-426
#par-471