#par-421

Evenementenbeveiliging

Wie een evenement organiseert, wil alle storingselementen, incidenten en calamiteiten uitsluiten. Toetanchamon levert specialistische veiligheidszorg voor elk evenement; of het nu gaat om een productpresentatie, een meeting, jaarvergadering of een politieke conventie. Het dienstenpakket loopt uiteen van vervoer en begeleiding van VIP's tot en met toegangscontrole en het houden van security checks. Om het terrein te beschermen kunnen wij ook onze hondenbrigade inschakelen. Onze medewerkers evenementenbeveiliging worden specifiek per opdracht geselecteerd op grond van de aard van de opdracht, persoonlijke eigenschappen en kwalificaties.

Evenementenbeveiliger
Onze evenementenbeveiliger is een speciaal geselecteerde en opgeleide beveiliger, welke tijdelijk beveiligingswerkzaamheden verricht ten behoeve van evenementen. Jarenlange ervaring in de beveiliging is een belangrijke selectie-eis.

Persoonsbeveiliger
Wanneer specifiek een bepaald persoon beveiligd dient te worden, kunnen persoonsbeveiligers worden ingezet. Zij verzorgen professionele beveiliging ten behoeve van personen. Het heeft tot doel om verdachte omstandigheden tijdig te onderkennen (preobservatie), hiernaar te handelen en te trachten incidenten te voorkomen door bijvoorbeeld opvallend aanwezig te zijn. In geval van een incident treden zij repressief op.

Beveiliger VIP-transport
Ook de mobiliteit van VIP's kan Toetanchamon verzorgen. Onze chauffeurs zijn tegelijkertijd beveiligers. Ze kunnen uw gasten vervoeren met verschillende typen voertuigen. Daarbij kan ook een tracking & tracingsysteem gebruikt worden. Dit systeem houdt in de gaten of er wordt afgeweken van de route en kan worden gebruikt voor het inschakelen van hulp bij calamiteiten.

Gastvrouw
Onze gastvrouw ontvangt en begeleidt de gasten van het evenement. Daarnaast voert zij representatieve taken uit ter ondersteuning van bijvoorbeeld klantendagen, jaarvergaderingen en meetings. Zij wordt ingezet vanuit een service oogpunt.

Bomverkenner
Onze bomverkenners onderzoeken op een professionele wijze preventief of reactief gebouwen, verblijven en goederen op de aanwezigheid van explosieven.

Hondengeleider
Onze hondenbrigade is inzetbaar bij verschillende beveiligingsactiviteiten, maar is speciaal geschikt voor situaties waarin extra preventie gewenst is. Te denken valt aan collectieve beveiligingsprojecten, evenementen, tentoonstellingen en grote sport- en muziekevenementen. Ook gebeurtenissen als faillissementen en beslagleggingen en niet in de laatste plaats bouwprojecten behoren tot het werkterrein van de hondenbrigade.

#par-426
#par-471