#par-421

Retail Security

Veel retailers worden geteisterd door winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Dit enerzijds door winkelend publiek of anderzijds door eigen medewerkers. De hieruit voortvloeiende schade kan enorm zijn. Toetanchamon heeft een uitgebreid pakket aan mogelijkheden om diefstal en criminaliteit in uw winkel grondig aan te pakken. Als marktleider in de retailsector, beschikt Toetanchamon niet alleen over winkelsurveillanten, maar ook over preventiecoaches, servicemanagers en burgersurveillanten.


Winkelsurveillance

Retailers die te maken hebben met winkeldiefstal kunnen gebruik maken van onze geüniformeerde surveillanten. Zij bevorderen het veiligheidsgevoel in uw winkel en hun aanwezigheid heeft een preventieve werking. Bovendien grijpen zij in bij problemen of diefstal en zij kunnen tevens de aangifte met de politie afhandelen. Naast hun diploma hebben onze surveillanten standaard de trainingen "Conflicthantering" en "Omgaan met agressie" gevolgd.


Collectieve Winkelsurveillance

Ook kunt u samen met uw collega-retailers kiezen voor collectieve winkelsurveillance. Dan ondersteunt een surveillant meerdere retailers en meerdere winkels (in een afgebakend geografisch gebied) tegelijk. Onze surveillant is te allen tijde oproepbaar.

Burgersurveillanten en Servicemanager

Een andere mogelijkheid is de inzet van burgersurveillanten. Deze surveillanten in burgerkleding worden echter alleen ingezet als de politie daar toestemming voor geeft. Verder is er de servicemanager die, naast het verrichten van winkelsurveillance, werkzaamheden verricht ten behoeve van de netheid en attractiviteit van een winkelcentra en ter bevordering van het welzijn van het winkelend publiek.


Retail Interventieteam en Preventiecoach

Ook heeft Toetanchamon de beschikking over een retail interventieteam. Sommige retailers worden geplaagd door criminelen die zich snel verplaatsen van de ene naar de andere winkel. Een retail interventieteam is een mobiel team, dat tijdelijk beveiligingswerkzaamheden verricht in het kader van zich verplaatsende criminaliteit. Een andere insteek is om uw eigen personeel op te leiden om op een juiste manier om te gaan met winkeldiefstal. De preventiecoach van Toetanchamon brengt verkoopmedewerkers en leidinggevenden preventief gedrag bij en stimuleert hen om zelfstandig op te treden. Een positief neveneffect is overigens dat door het trainen van het eigen personeel vaak ook de interne diefstal afneemt.

#par-426
#par-471